Regeling Vervroegd Uittreden
Informatie voor werkgevers

Vanaf januari 2022 kunnen werknemers in de Metalektro zich aanmelden voor de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden). Werknemers kunnen en mogen dat zelfstandig doen, toestemming van de werkgever is niet noodzakelijk.
Om gebruik te maken van de RVU moeten werknemers onder andere hun baan opzeggen, en daarmee is hun deelname ook voor werkgevers van grote invloed. Het is denkbaar dat werknemers hun werkgever om advies of hulp vragen (in sommige gevallen is dat noodzakelijk), of over mogelijke deelname willen overleggen. Je kunt hier alle informatie voor werknemers vinden.

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de RVU moeten werknemers aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn op deze site helder uiteengezet onder Stap 1. Belangrijk voor werkgevers is vooral dat de werknemer zijn baan moet opzeggen. Aanmelden voor de RVU moet minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden voor de datum van uit dienst treden.

Als de werknemer zich aanmeldt op basis van criterium regelmatig in ploegendienst of consignatiedienst werken, of het regelmatig ontvangen van een SAO-toeslag dan wel vergelijkbare toeslagen voor bezwarende arbeidsomstandigheden, dan moet de werkgever het formulier Toetsing Voorwaarden RVU Metalektro invullen en ondertekenen. De werknemer voegt dit ingevulde formulier toe aan de aanmelding.

De Stichting RVU Metalektro beslist in principe binnen 30 dagen of de aanvraag wordt goedgekeurd. Aanmeldingen worden in behandeling genomen zolang er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

 

 

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn voor elke werknemer anders: die zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Op deze site hebben we de uitgangspunten onder stap 2 verwoord en een aantal rekenvoorbeelden gegeven.

We raden werknemers die gebruik willen maken van de RVU aan om ten eerste financieel advies in te winnen. Dat kan (gratis) via deze site. Daarnaast kan deelname ook gevolgen hebben voor het pensioen van de werknemer. Ook hiervoor kan de werknemer gratis advies vragen, in dit geval bij het PME. Voor beide gevallen heeft we de werknemer in Stap 3 de mogelijkheid advies aan te vragen.

Hulp bij aanmelden

Werknemers kunnen zich dus zelfstandig aanmelden voor de RVU, tenzij er sprake is van aanvullende vergoeding (zie hieronder). Wij adviseren werknemers op deze site echter om aanmelding in alle gevallen in overleg met hun werkgever te doen. Daarnaast moeten werknemers een aanmeldformulier invullen, waarvoor ze eventueel ook hulp van hun werkgever vragen of nodig hebben. Bijvoorbeeld om het Formulier Toetsing Voorwaarden Metalektro, dat in sommige gevallen nodig is, te verkrijgen.

Direct online aanmelden

 

Aanvullende vergoeding

Is er sprake van aanvullende financiering van de werkgever of een door de werkgever aangewezen partij? Dan moet de werknemer de aanmelding samen met de werkgever doen. Dat gaat als volgt:

  • Beiden moeten op het formulier Werkgeversverklaring Aanvullende Financiering aangeven dat zij instemmen met de aanvraag en de Stichting RVU Metalektro vrijwaren voor de fiscale pseudo-eindheffing.
  • Neem contact op met de Stichting RVU Metalektro om een afspraak te maken over de fiscale gevolgen. De Belastingdienst berekent namelijk een extra heffing als er sprake is van een aanvullende ontslagvergoeding. Tussen de Stichting RVU Metalektro en de werkgever moet schriftelijk worden vastgelegd dat de extra heffing ten laste komt van de werkgever en geen gevolgen heeft voor de Stichting RVU Metalektro.

 

Hier kun je de meest gestelde vragen en antwoorden over de RVU Metalektro vinden

Meer informatie

Stichting RVU Metalektro
Telefoon: 070-317 19 80
Email: info@rvumetalektro.nl

Werkgevers kunnen contact opnemen met het FME: 088 400 84 00

Samen in de Stichting RVU Metalektro